Disclaimer

Disclaimer voor http://www.slowjuicerkopen.com
Slowjuicerkopen.com verleent u hierbij toegang tot http://www.slowjuicerkopen.com (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Slowjuicerkopen.com behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
Slowjuicerkopen.com spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Slowjuicerkopen.com.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de website. Slowjuicerkopen.com oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via ons e-mailadres.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Slowjuicerkopen.com nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Slowjuicerkopen.com en haar bezoekers.
Kopiëren en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Slowjuicerkopen.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Voor verspreiding van de materialen op de website via sociale media of andere websites is de verspreider verplicht een bronvermelding toe te voegen.
Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.